LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Ditubuhkan pada 11 Julai 2014 dengan minat yang mendalam untuk mengumpulkan usahawan bumiputera yang kreatif dan berinovatif di dalam sebuah komuniti. Kumpulan Pengurusan menyedari bahawa ini adalah usaha yang memerlukan tumpuan yang tinggi bagi membentuk pengusaha menjadi usahawan yang berjaya, pengetahuan teori asas perniagaan dan lain-lain perlu dikuasai.

Terdapat ramai usahawan tetapi hanya segelintir sahaja yang mempunyai pencapaian yang cemerlang dan konsisten. Usahawan yang kreatif dan berinovatif adalah usahawan yang sentiasa mencari ilmu dan berpengetahuan terhadap bidang keusahawanan.

Prinsip untuk menguasai bidang keusahawanan adalah melibatkan aktiviti-aktiviti  pengembelengan  sumber pengeluaran, pengurusan organisasi, meluaskan rangkaian dan sebagainya. Ianya memerlukan daya juang dan semangat yang tinggi. Ini untuk memastikan usahawan Koperasi Genarasi Usahawan Inovatif Selangor Berhad dapat bertahan di dalam perniagaan dan mengamalkan sifat-sifat yang baik supaya mematuhi prinsip-prinsip kualiti bagi memenuhi standard pengguna.

Menjadi harapan Koperasi Generasi Usahawan Inovatif Selangor Berhad untuk terus unggul setanding koperasi-koperasi lain demi kemajuan ahli koperasi dan demi penjanaan ekonomi negara amnya.

 

Scroll to Top