PRODUK KOPERASI

PRODUK KOPERASI

PEMASARAN PRODUK AHLI KOPERASI

Koperasi membangunkan laman sesawang ‘e-commerce’: www.belisini.online dan www.belisini.website untuk memasarkan produk-produk anggota di dalam dan luar negera

FIX DEPOSIT

Sebahagian syer anggota dimasukkan ke fix deposit di bawah kelolaan Pengurusan Koperasi bagi tujuan dividen

PROJEK KERAJAAN

Koperasi berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, MATRADE, ANGKASA dan Vendor Kementerian Pertahanan. Rujuk sijil

PENGURUSAN ACARA

Menjalankan aktiviti-aktiviti atau kempen perniagaan secara fizikal atau digital (Foodtruck, Penjaja, Gerai, ‘Franchise’)

PEMASARAN DIGITAL

Menyediakan platform pendidikan pengiklanan digital melalui Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Email, Twitter, Youtube, LinkedIn, Truecaller, Playstore, SMS, Google bagi menaik taraf penjenamaan dan pengiklanan produk anggota

KURSUS PERNIAGAAN

Kursus-kursus menaiktaraf perniagaan seperti pembangunan laman sesawang, no telefon pejabat bergerak, sistem penyusunan data pelanggan, sistem perakaunan, sijil ‘Train The trainer’ serta perlesenan berkaitan

Scroll to Top